huisarts

Bereikbaarheid Huisartsen

In de laatste jaren wordt door patiënten steeds meer waarde gehecht aan de bereikbaarheid en dienstverlening van de huisarts. De NPCF streeft er naar om samenwerking te bevorderen tussen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, thuisverpleging etc. Want als deze zorgverleners nauw met elkaar samenwerken kan de zorg steeds patiënt gerichter worden en groeien de mogelijkheden voor betere service en dienstverlening.

 

De bereikbaarheid en de informatie die wordt verstrekt buiten openingstijden kunnen cruciaal zijn voor een patiënt. Perfecte informatievoorziening over waar de patiënt terecht kan buiten openingstijden kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Doordat er vaak een grote wisseling zit in de dienstdoende huisartsen en 's avonds veelal wordt doorverwezen naar de huisartsenpost moet vaak de meldtekst van de telefoonbeantwoorder worden aangepast. Hiervoor heeft Kantoor Centrum Groningen een zeer uitgebreid Voice Response Systeem ontwikkeld genaamd VoiceMailPro op basis van Avaya. Daarnaast kun u verschillende praktijken koppelen in een cluster zodat u met een groep van praktijken één aanroepnummer heeft.

Een aantal grote voordelen opgesomd:

  • Wachtrijmelding voor de telefoniste een groep of per toestel.
  • Melding van het aantal wachtenden of gemiddelde wachttijd.
  • Wachtrij is zichtbaar op de pc bedienpost met het aantal wachtenden en verschillende kleuren afhankelijk van de wachttijd. Kan alarmen genereren als tijden worden overschreden. En er kunnen verschillende wachtrijen zichtbaar gemaakt worden bij telefoniste op de pc bedienpost.
  • Er kunnen keuze menu's gemaakt worden. Het systeem kan automatisch de juiste teksten laten horen. Via een agenda kunt u een jaar van te voren bepalen op welke dag welke tekst hoorbaar moet zijn. Denk aan dag en nachtstanden bijzonder dagen waarop u gesloten bent en de weekelijkse doorverwijzingen naar andere huisartsen. Uiteraard kan het systeem ook voice berichten opnemen per toestel groep toestellen enz.
  • Voicemail naar email. U ontvangt dan een Wav bestand in uw email. Dit Wav bestand is af te spelen via de mediaplayer van uw (mobiele)toestel of via Phonemanager pro. Receptenherhaallijn/spoedlijn: De beller spreekt een bericht in (buiten sluitingstijd). Dit bericht kan doorgemeld worden aan een mobiele telefoon of als email worden verstuurd. Ook beide is mogelijk. Ook hier kan een schema aan worden gekoppeld wie wanneer dienst heeft zodat de dienstdoende arts de berichten ontvangt.
  • Call Recording. De software kan alle gesprekken in en uitgaande opnemen. Na het gesprek kan dit worden gemaild aan de gebruiker of centraal worden opgeslagen. Ook kan de gebruiker per gesprek bepalen of hij het gesprek wil opnemen. Door een simpele klik wordt het gesprek opgenomen. Voor training doeleinden kunt u ook een deel van de in en uitgaande gesprekken automatisch opnemen.

Naast de zeer geavanceerde telefoonsystemen biedt Kantoor Centrum Groningen ook hoogwaardige beveiligingssystemen voor uw netwerk. U weet als geen ander wat de risico's zijn van het in verkeerde handen vallen van persoonsinformatie.

 

Mocht u interesse in een demo hebben of wenst u nadere toelichting. Wilt u weten wat Kantoor Centrum Groningen voor uw huisartsenpraktijk kan betekenen? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers.